U Nar. nov., br. 55 od 15.6.2018. objavljen je Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca koji stupa na snagu 23.6.2018.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju posredovanje pri zapošljavanju pomoraca, kao i postupak i način njihovog ovlašćivanja, te provođenje nadzora nad njihovim radom. Odredbe ovog Pravilnika, ne primjenjuju se na Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Ako Pravilnikom nije drugačije određeno, njegove odredbe koje se odnose na brodove primjenjuju se i na jahte te na plutajuće objekte i nepomične odobalne objekte.

Natrag