U Nar. nov., br. 86/18 od 26.9.2018. objavljen je Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima leasing društva. Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuju kriteriji i način upravljanja rizicima leasing društva iz članka 69. Zakona o leasingu.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Natrag