Pravilnik o odgodi plaćanja carinskog duga (Nar. nov., br. 84/18) donesen je temeljem Zakona o  provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Nar. nov., br. 40/16). Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja odgode plaćanja carinskog duga sukladno čl. 110. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. 10. 2013.). Zahtjev za izdavanje odobrenja za odgodu plaćanja carinskog duga podnosi se uporabom elektroničkog sustava Carinske odluke.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 29.9.2018.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_09_84_1670.html

Natrag