Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke (Nar. nov., br.  36/18) donesen je temeljem Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 91/10 i 112/12). Ovim se Pravilnikom propisuje poseban način, uvjeti i rokovi izvršavanja osnove za plaćanje kod provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke u Hrvatskoj narodnoj banci. Ovrhu na novčanim sredstvima banke Hrvatska narodna banka provodi temeljem dostavljene potpisane elektroničke poruke Financijske agencije s odgovarajućim nalogom za postupanje. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 26.4.2018.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_36_698.html

Natrag