Pravilnik o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta (Nar. nov., br. 76/18) donesen je temeljem Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 29/18).

Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuje način podnošenja prijave investicijskog projekta, odnosno sadržaj i način podnošenja prijave investicijskog projekta iz čl. 11. st. 11. Zakona, podržanog od strane Republike Hrvatske, a kojeg je Europska unija proglasila projektom od zajedničkog interesa te uvrstila na Europsku listu projekata od zajedničkog interesa, kao i sadržaj i način podnošenja prijave investicijskog projekta iz čl. 11. st. 12. Zakona, za koji postoji odluka da će biti financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, a koji će se provoditi tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. kao i u budućoj financijskoj perspektivi u Republici Hrvatskoj.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 1.9.2018.

Natrag