Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Nar. nov., br. 12/18) donesen je temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Nar. nov., br. 121/17). Ovim Pravilnikom se propisuje način ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji iz čl. 107. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a osobito način utvrđivanja zapreka za ostvarivanje prava na naknadu za nezaposlene, način utvrđivanja sastava zajedničkog kućanstva, kontrola i druge važne okolnosti u svezi ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene. Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 15. veljače 2018.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_12_268.html

Natrag