Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Nar. nov., br. 12/18) donesen je temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Nar. nov., br. 121/17). Ovim Pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, razrađuju uvjeti za ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, visina jednokratne novčane pomoći i drugo važno za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć iz čl. 115. i 118. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_12_269.html

Natrag