U Nar. nov., br. 16/18 od 16.2.2018. objavljen je Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 24.2.2018.

Pravilnikom se utvrđuje način obračuna i isplate novčanih naknada koje se ostvaruju na osnovi oštećenja organizma hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI) iz Domovinskog rata, gubitka ili nestanka hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te materijalnih i drugih potreba HRVI, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Nar. nov., br. 121/17; u nastavku: Zakon). Prava koja se isplaćuju sukladno Pravilniku su:

1. osobna invalidnina obračunata prema čl. 59. Zakona

2. doplatak za njegu i pomoć druge osobe obračunat prema čl. 63. Zakona

3. ortopedski doplatak obračunat prema čl. 66. Zakona

4. poseban doplatak obračunat prema čl. 67. Zakona

5. obiteljska invalidnina obračunata prema čl. 78. Zakona

6. povećana obiteljska invalidnina obračunata prema čl. 80. Zakona

7. uvećana obiteljska invalidnina obračunata prema čl. 81. Zakona

8. novčana naknada u iznosu obiteljske invalidnine, novčana naknada u iznosu povećane obiteljske invalidnine, novčana naknada u iznosu uvećane obiteljske invalidnine i novčana naknada u iznosu obiteljske mirovine obračunata prema čl. 82. Zakona

9. doplatak za pripomoć u kući obračunat prema čl. 114. Zakona i

10. novčana naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji obračunata prema čl. 109. i 110. Zakona.

Prava koja se isplaćuju sukladno Pravilniku su i:

1. naknada troškova prijevoza iz čl. 133. Zakona i

2. naknade plaće za osobe koje pružaju njegu i pomoć (njegovatelj) iz čl. 68. Zakona.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova (Nar. nov., br. 04/15).

Natrag