U Nar. nov., br. 71 od 4.8.2018. objavljen je Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima koja stupa na snagu 6.8.2018.

Ovim Pravilnikom se propisuje:

– podnošenje i upisivanje u Očevidnik redoslijeda osnove za plaćanje i postupanje po osnovi za plaćanje uključujući vraćanje osnove za plaćanje,

– način izvršenja osnove za plaćanje na novčanim sredstvima,

– način postupanja u slučaju stečaja, zatvaranja računa, statusne promjena i prestanka postojanja ovršenika ili ovrhovoditelja,

– davanje podataka iz Očevidnika i

– postupanje s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 6/13 i 92/17 – Odluka USRH).

Natrag