U Nar. nov., br. 86/18 od 26.9.2018. objavljen je Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima faktoring društva. Navedenim Pravilnikom detaljnije se propisuju kriteriji i način upravljanja rizicima faktoring društava. Faktoring društvo dužno je uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima u skladu s vrstom, opsegom i složenosti svoga poslovanja koji mora uključivati najmanje:

– strategije, politike, postupke i mjere upravljanja rizicima,

– tehnike mjerenja rizika,

– praćenje i izvješćivanje o rizicima,

– podjelu odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Natrag