U Nar. nov., br. 80/18 od 7.9.2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« tj. stupa na snagu 15.9.2018.

U Pravilniku čl. 3. st. 3. Ugovora o naukovanju mijenja se i glasi: Obrtnik ili pravna osoba obvezuju se organizirati praktičnu nastavu i vježbe naukovanja u vremenu od 6.00 do 22.00 sati.

U Pravilniku čl. 3. st. 4. Ugovora o naukovanju mijenja se i glasi: U organizaciji praktične nastave i vježbi naukovanja obvezna je odgovarajuća primjena propisa kojima se uređuju poslovi koje ne smije obavljati maloljetnik.

Natrag