U Nar. nov., br. 112/18 od 14.12.2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

U Pravilniku se mijenja čl. 14. te isti glasi:

(1) Obvezne Bilješke uz Bilancu jesu:

  1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično) i
  2. Popis sudskih sporova u tijeku.

(2) Popisi iz stavka 1. ovoga članka iskazuju se u tablicama.

(3) Popis sudskih sporova u tijeku iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži sažeti opis prirode spora, procjenu financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina te procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava.«

(2) Tablice obveznih Bilješki iz članka 14. stavka 2. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) koje su se nalazile u prilogu, brišu se i više nisu njegov sastavni dio.

Nadalje, u Pravilniku je brisan čl. 17. te i Obrazac UDJ iz čl. 17. st. 2. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17).

Natrag