U Nar. nov., br. 13 od 9.2.2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi školske sheme koji je stupio na snagu 10.2.2018.

Pravilnikom o provedbi školske sheme uređeni su:

a) ciljna skupina

b) područje i razdoblje provedbe

c) prihvatljivi proizvodi

d) učestalost i način isporuke i raspodijele

e) prateće edukativne mjere

f) prihvatljivi troškovi

g) način odabira dobavljača

h) nadležna tijela

i) administrativna kontrola i kontrola na terenu i

j) inspekcijski nadzor.

Natrag