U Nar. nov., br. 103 od 23.11.2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji koji stupa na snagu 1.12.2018.

Ovim Pravilnikom mijenjaju se pojedine odredbe Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Nar. nov., br. 12/18).

Natrag