U Nar. nov., br. 16/18 od 16.2.2018. objavljen je Pravilnik o izboru i načinu ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 24.2.2018.

Pravilnikom se uređuju uvjeti, način odnosno mjerila za izbor osobe koja pruža usluge njege i pomoći (njegovatelj) hrvatskom ratnom vojnom invalidu (HRVI) iz Domovinskog rata 100% I. skupine te ostvarivanje prava propisanih čl. 68. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Nar. nov., br. 121/17).

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine (Nar. nov., br. 43/05).

Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o izboru njegovatelja, imenovano sukladno Pravilniku o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine (Nar. nov., broj 43/05) nastavlja s radom i nakon stupanja na snagu Pravilnika, do drukčije odluke ministra hrvatskih branitelja.

Natrag