Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima (Nar. nov., br.  12/18) donesen je temeljem Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br.  53/91 - 89/14). Ovim Pravilnikom propisuju se pretpostavke za podnošenje podnesaka u elektroničkom obliku pred trgovačkim sudovima, oblike zapisa podnesaka u elektroničkom obliku (formate) te organizaciju i djelovanje informacijskog sustava. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15. veljače 2018., a u odnosu na stranke pred trgovačkim sudom primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_02_12_266.html

Natrag