Postupak izbora radničkog vijeća

Postupak izbora radničkog vijeća, temeljem ovlasti čl. 146. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14 i 127/17; u nastavku: ZR), propisan je Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća (Nar. nov., br. 3/16; u nastavku: Pravilnik).

Kada se provode izbori za radničko vijeće (u nastavku: RV) glasuje se za liste kandidata a ne za pojedinačne kandidate.

Liste kandidata za RV mogu predložiti:

  • sindikati koji imaju svoje članove zaposlene kod određenoga poslodavca ili
  • skupina radnika koju podržava najmanje dvadeset posto radnika zaposlenih kod određenoga poslodavca (čl. 146. st.1. ZR-a).

Na listu kandidata mora se predložiti onoliko kandidata koliko članova ima RV. Ukoliko predlagač predloži manji broj kandidata nego što se bira predsjednik izbornog odbora (u nastavku: IO) pisano će pozvati predlagatelja liste da u propisanom roku od tri dana nadopuni predloženu listi kandidata.

Ako se predlagač ogluši i ne nadopuni listu kandidata u navedenom roku smatra se kao da prijedlog nije niti podnesen. Naime, čl. 6. Pravilnika propisano je da odluku o provođenju izbora (u nastavku: Odluka) za RV donosi IO  u roku od pet radnih dana od dana dostave akta da su imenovani u to tijelo.

Odlukom se određuje zakonom predviđeni broj članova RV (čl. 142. ZR-a), vrijeme i mjesto održavanja glasovanja, odnosno mjestima glasovanja (dan, sat, adresa, naziv prostorije i slično), rok od pet radnih dana za podnošenje liste kandidata, broj biračkih mjesta, pozivaju se podnositelji liste kandidata da u roku od pet radnih dana predlože po jednog svog člana i njegovog zamjenika za svaki od biračkih odbora, obavještava se o mogućnosti glasovanja putem pošte ili na drugom biračkom mjestu.

Odluka se objavljuje na svim oglasnim mjestima i dostavlja se poslodavcu idućeg radnog dana po donošenju.

Iako čl. 8. Pravilnika nije predvidio što učiniti s listom na kojoj je predloženo više od broja kandidata koji se bira u RV mišljenja smo da IO ne ma obvezu pozvati predlagatelja na ispravak liste već bi predloženu listu trebao smatrati valjanom do onog broja kandidata koji odgovara broju članova RV.

Radi osiguranja nesmetanog rada RV pored kandidata za članove RV mora se predložiti i zamjenike članova RV u onolikom broju koliki je broj članova. Kada jednom od članova prestane članstvo zamjenik se imenuje članom.

Da bi određeni radnik bio stavljen na listu kandidata za člana ili zamjenika član RV potreban je njegov prethodni pisani pristanak, s tim da svoju izjavu o pristanku može opozvati, a isto tako radnik koji je izabran za člana ili za zamjenika člana RV može dati ostavku na tu dužnost. Ukoliko predsjednik IO dobije izjavu o povlačenju kandidature člana ili zamjenika člana RV dužan je pisano izvijestiti predlagatelja da u roku od tri dana dostavi novu listu kandidata s drugim kandidatom i pisanu izjavu o pristanku novog kandidata.   

Izjava o pristanku prilaže se listi kandidata prilikom podnošenja, a ukoliko Izjavo o pristanku nije priložena listi  IO dužan je pozvati predlagatelja da u roku 3 dostavi predmetnu izjavu (čl. 8. st. 6. Pravilnika).

Prilikom sastavljanja liste kandidata potrebno je voditi računa o ravnopravnoj zastupljenosti svih organizacijskih jedinica i skupina radnika  i to po spolu, dobi, stručnoj spremi, poslovima na kojima rade i slično (čl. 8. st. 4. Pravilnika).

Nositeljem liste smatra se prvoimenovani radnik na listi kandidata.

 

Natrag