U Nar. nov., br. 66/18 od 20. srpnja 2018. objavljene su uredbe kao podzakonski akti doneseni na temelju Zakona o policiji i Zakona o sustavu državne uprave, koji stupaju na snagu 21. srpnja 2018.:

  1. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
  2. Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
  3. Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika
  4. Uredba o izmjenama Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja
  5. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
Natrag