U Nar. nov., br. 57 od 27.6.2018. objavljena je Odluka o usvajanju programa »Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj« koja stupa na snagu danom donošenja (21.6.2018.).  

Program »Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj« namijenjen je subjektima malog gospodarstva te je sufinanciran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovog financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će subjektima maloga gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru putem financijskih institucija omogućiti jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga u skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: PRR) i Sporazuma o financiranju potpisanog 18. travnja 2018. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i HAMAG-BICRO-a, za definirane mjere/podmjere/tipove operacija.

Namjena ovog Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja, smanjenje kamatnih stopa, te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Natrag