U Nar. nov., br. 57 od 27.6.2018. objavljena je Odluka o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke koja stupa na snagu 5.7.2018.

Ovom se Odlukom propisuju:

  • postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
  • čimbenici rizika koje kreditne i financijske institucije trebaju razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom transakcijom i
  • način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke.

Društva su dužna postupak procjene rizika i način provođenja mjera dubinske analize uskladiti s odredbama ove Odluke do 31. prosinca 2018. godine.

Natrag