U Nar. nov., br. 57 od 27.6.2018. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Žminj koja stuoa na snagu 1.7.2018.

Porezi Općine su: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju i porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Porez na potrošnju alkoholnih, bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi do 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se jednom godišnje u vrijednosti od 10,00 kuna po četvornom metru površine kuće za odmor.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Žminj Nar. nov., br. 111/01 - 9/13, i »Službeni glasnik Općine Žminj« br. 8/2001, 2/2003., 3/2008. i 1/2009.).

Natrag