Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2018. (Nar. nov., br. 25/18)

U Nar. nov., br. 25 od 14. ožujka 2018. objavljena je Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2018. koja stupa na snagu dana 22. ožujka 2018., a primjenjuje se od 1.1.2018.

Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2018. iznosi 61,94 kn.

Natrag