U Nar. nov., br. 3/18 od 10. siječnja 2018. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_01_3_122.html koja je stupila na snagu 2. siječnja 2018.

Sukladno navedenoj odluci, u razdoblju od 2. 1. 2018. do 1. 1. 2019. godine fizička osoba se oslobađa  plaćanja utvrđene cijene za izdavanje odobrenja.

Natrag