Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja  (Nar. nov., br. 35/18)

U Nar. nov., br. 35 od 13.4.2018. objavljena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_04_35_691.htmlhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_04_35_691.html koja stupa na snagu 21.4.2018.

Navedenom odlukom izmijenjen je čl. 9. st. 3. toč. e) na način da će HNB isključiti iz HSVP-a sudionika iz članka 2. točaka 2., 3. i 6. Odluke, nakon završetka obračunskog dana u HSVP-u koji prethodi danu otvaranja postupka redovne likvidacije tog sudionika (umjesto nakon završetka prvoga sljedećeg obračunskog dana u HSVP-u nakon dana donošenja odluke o redovnoj likvidaciji tog sudionika).

Natrag