U Nar. nov., br. 57 od 27.6.2018. objavljena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Senja.

U cijelom tekstu Odluke o gradskim porezima (Nar. nov., br. 75/17), riječ »Opći upravni odjel« zamjenjuje se s riječi »Jedinstveni upravni odjel«, u odgovarajućem padežu, a riječ »Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Istra Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika, Područno mjesto Senj.« zamjenjuje se s riječi »Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Gospić, Ispostava Otočac, Samostalni izvršitelji Senj« u odgovarajućem padežu.

Natrag