U Nar. nov., br. 71 od 4.8.2018. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. koja stupa na snagu 5.8.2018.

Ovom Odlukom su izmijenjene pojedine odredbe Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. (Nar. nov., br. 122/17 i 53/18).

Natrag