Minimalna plaća - smanjenje osnovice za obračun doprinosa

Odredbama izmjena Zakona o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 130/17), o čemu smo pisali u FIP-u br. 1/18, propisano je da se za radnika, kojemu je prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu ugovorena, utvrđena ili propisana plaća za mjesec dana rada u iznosu minimalne plaće ili do visine minimalne plaće, mjesečna osnovica za obračun doprinosa na osnovicu prema plaći, utvrđena prema propisima kojima su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja, umanjuje za 50% iznosa minimalne plaće ili razmjernog dijela minimalne plaće koja je propisana za mjesec osiguranja za koji se vrši obračun.

Tko može primijeniti navedenu olakšicu?

Olakšicu mogu primijeniti poslodavci na zatečene radnike koji su u prosincu 2017. imali ugovorenu minimalnu plaću ili do iznosa minimalne plaće koja je propisana za 2018. godinu te koji i nastavno u 2018.  imaju ugovorenu minimalnu plaću ( ističemo da se na ove radnike ne odnosi  odredba o razdoblju od dvanaest uzastopnih mjesece).

Sukladno izmjenama Zakona, u iznos minimalne plaće ne ulaze povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, iz čega slijedi da se pri njihovoj isplati ne umanjuje osnovica za obračun doprinosa na plaću.

S obzirom na određene nejasnoće koje su se u praksi javile uz mogućnost umanjenja osnovice kada je nekim od akata (ugovorom, pravilnikom, KU-om ili posebnim propisom) plaća definirana kao zbroj fiksnog dijela (minimalne plaće) i varijabilnog dijela, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava  dalo je mišljenje (Kl: 110-01/18-01/18 od 14. veljače 2018.), kojega možete pogledati ovdje.

Natrag