U Nar. nov., br. 1 od 3. siječnja 2018. objavljen je Kolektivni ugovor za radnike u Odašiljačima i vezama koji stupa na snagu i primjenjuje se od dana 1. studenoga 2017.

Ovim Kolektivnim ugovorom (dalje: Ugovor) uređuju se prava i obveze radnika iz rada i na temelju rada, zaposlenih u Odašiljačima i vezama kao i prava i obveze Poslodavca sukladno zakonu i drugim propisima. Ovaj Ugovor vrijedi za radnike u Odašiljačima i vezama ako se radi o radnom odnosu uređenom Zakonom o radu. Ovaj Ugovor ne odnosi se na osobe vanjske suradnike koje su se obvezale Odašiljačima i vezama obaviti određeno djelo (ugovor o djelu) sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Natrag