U Nar. nov., br. 37 od 20.4.2018. objavljen je Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih šuma, društva s ograničenom odgovornošću koji je stupio na snagu 16. ožujka 2018.

Ovim Kolektivnim ugovorom uređena su prava i obveze njegovih potpisnika te pitanja iz radnih odnosa ili ona u svezi s radnim odnosima radnika kod Poslodavca.

 

Ovaj Kolektivni ugovor primjenjuje se od 1. ožujka 2018. godine.

Natrag