U Nar. nov., br. 114/18 od 19. prosinca 2018. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o zadrugama koji stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Radi provedbe Zaključka Vlade RH o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima od 2.8.2018. stupanjem na snagu ovoga Zakona, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta preuzet će imovinu, opremu, elektronske očevidnike i informacijske sustave, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, pismohranu i drugu dokumentaciju, te radnike Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo, koji stupanjem na snagu ovoga Zakona postaju državni službenici ili namještenici i preuzimaju se u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, a za što se ocjenjuje da će pridonijeti racionalnijoj organizaciji poslovanja i učinkovitijem poslovanju te za posljedicu imati ukupno smanjenje troškova.

Natrag