U Nar. nov., br. 114/18 od 19. prosinca 2018. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu, koji stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Radi provedbe Zaključka Vlade RH o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima od 2.8.2018., ovim Zakonom će poslove propisane Zakonom o javno-privatnom partnerstvu koje je do sada obavljala Agencija za investicije i konkurentnost preuzeti Ministarstvo nadležno za gospodarstvo čime se pridonosi racionalizaciji sustava pravnih osoba s javnim ovlastima.

Natrag