Izmjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Nar. nov., br. 26/18)

U Nar. nov., br. 26/18 od 26. ožujka 2018. objavljen je Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. godine – prve izmjene i dopune –.

Ove I Izmjene Kolektivnog ugovora sklopljene su 20. veljače 2018. kojim danom stupaju na snagu i primjenjuju se. Iznimno od navedenog, najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove utvrđuje se počev od mjeseca ožujka 2018. godine u mjesečnom iznosu 3.750,00 kuna.

Ugovorne strane su se obvezale utvrditi Pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo u roku od 8 dana od potpisivanja I. Izmjena Kolektivnog ugovora. Pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo dostupan je na internetskim stranicama Sindikata graditeljstva Hrvatske.

Natrag