Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2018. . (Nar. nov., br. 35/18)

U Nar. nov., br. 35 od 13.4.2018. objavljen je Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2018.  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_04_35_689.html

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2018. u odnosu za veljaču 2018. iznosi 99,9.

Natrag