Državni zavod za statistiku je objavio da Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvode na domaćem tržištu u listopadu 2018. u odnosu na rujan 2018. iznosi 100,5.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_100_1966.html

Natrag