U Nar. nov., br. 91 od 12. listopada 2018. objavljen je indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2018. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_10_91_1777.html.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2018. u odnosu na kolovoz 2018. iznosi 100,4.

Natrag