U Nar. nov., br. 114/18 od 19. prosinca 2018. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u studenome 2018., koji u odnosu na listopad 2018. iznosi 99,7.

Natrag