Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2018. (Nar. nov., br. 19/18)

U Nar. nov., br. 19 od 28. veljače 2018. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2018. u odnosu na prosinac 2017. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_02_19_400.html, a iznosi 99,8.

Natrag