U Nar. nov., br. 83 od 19. rujna 2018. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2018. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_09_83_1657.html

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2018. u odnosu na srpanj 2018. iznosi 100,0.

Natrag