U Nar. nov., br. 46/18 od 18.5.2018. objavljen je Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna.

Granskim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna utvrđuju se posebnosti za zaposlenike u kulturi koje nisu ugovorene Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 128/17).

Navedeni Ugovor stupio je na snagu danom potpisa, odnosno 27.4.2018. godine.

Natrag