U Nar. nov., br. 114/18 od 19. prosinca 2018. objavljen je Zakon o dopuni Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, koji stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Posljedica koja će donošenjem zakona proisteći je omogućavanje dosadašnjim zaposlenicima Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, koji su preuzimanjem poslova od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja postali državni službenici u Ministarstvu, da i dalje obavljaju poslove prostornog planiranja.

Natrag