U Nar. nov., br. 47 od 23.5.2018. objavljena je Dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama koja se primjenjuje od 1. prosinca 2017. godine.

Sukladno ovoj Dopuni iznosi naknada za trošak prijevoza iz čl. 66. ugovoreni su u neto-iznosima.

Natrag