Cijene stambenih nekretnina - Hrvatska/EU

Cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj nakon sedmogodišnjeg pada, točnije od 2009. do 2015., u posljednje dvije godine bilježe rast (u 2016. i 2017.). Pad cijena stambenih nekretnina 2009. - 2015. godine, rezultat je smanjenja gotovo svih makroekonomskih pokazatelja (BDP-a, investicija u građevinarstvo, zaposlenosti, industrijske proizvodnje, realnih neto plaća, mirovina i dr.).

Od 2016., u Hrvatskoj započinje oporavak gospodarstva, a time i rast cijena stambenih nekretnina za 0,9% u odnosu na 2015., pri čemu su još uvijek niže cijene u novim stambenim objektima za 3,4%. Cijena jednog kvadrata (m2C novih prodanih stanova u 2009. u Hrvatskoj iznosila je 12.174 kuna, a u 2017. 10.734 kune ili 11,8% manje. Istodobno, cijena  jednog kvadrata (m2) novih prodanih stanova u Gradu Zagrebu iznosila je 14.529 kuna u 2009., a u 2017. 12.098 kuna ili 16,7% manje nego 2009. godine.

Tablica 1. Cijene novih prodanih stanova po m2 od 2009. do 2017. u kunama

 

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

Ukupno Hrvatska

12 174

10 971

11 764

11 570

10 426

10 524

10 688

10 034

10 734

Zagreb

14 529

12 322

12 348

12 524

11 104

11 958

11 797

10 445

12 098

Ostala naselja

10 208

9 611

10 855

10 221

9 486

9 280

9 617

9 582

9 679

Izvor: DZS

Tablica 2. Prosječne godišnje stope promjena cijena stambenih nekretnina u hrvatskoj 2009 – 2017.

(prethodna godina = 100) u %

Godina

Ukupno

Novi stambeni objekti

Postojeći stambeni objekti

Grad Zagreb

Jadran

Ostalo

             

2009.

-5,0

-2,1

-6,8

-7,0

-3,4

-3,3

2010.

-6,3

-7,8

-5,2

-8,9

-4,4

-4,0

2011.

0,2

1,8

-1,0

-0,4

1,2

-0,5

2012.

-1,6

-0,3

-2,5

-2,0

-1,8

-0,5

2013.

-3,9

-3,5

-4,2

-5,8

-3,0

-4,1

2014.

-1,6

-2,1

-1,3

-1,3

-2,0

-0,8

2015.

-2,9

-6,1

-1,4

-2,1

-3,3

-2,7

2016.

0,9

-3,4

1,8

0,7

1,3

-0,8

2017.

3,8

-0,1

4,6

4,3

4,4

0,6

Izvor:DZS

Iz podataka prezentiranih u Tablici 2. vidljivo je da cijene stambenih nekretnina od 2009. do 2015. godine pokazuju prosječni godišnji pad od 3,0%, izuzev 2011. kada su bilježile rast od 0,2%. Pri tome na novim stambenim objektima porast iznosi 3,3% a na postojećim stambenim objektima 3,0%. U Gradu Zagrebu cijene stambenih nekretnina imaju prosječni godišnji pad od 3,9%, a na Jadranu za 2,4%. U 2016. nakon oporavka gospodarske aktivnosti, cijene stambenih nekretnina bilježe rast za 0,9%, ali još uvijek pad na novim stambenim objektima za 3,4%, dok je rast na postojećim stambenim objektima iznosio 1,8%. Istodobno, zabilježen je rast cijena nekretnina na Jadranu. Takav trend rasta cijena stambenih nekretnina započet u 2016. nastavlja se i u 2017. Tako su cijene stambenih nekretnina više za 3,8%, pri tome u postojećim stambenim objektima za 4,6%, a u novim stambenim objektima niže su za 0,1% u odnosu na 2016. Istodobno, više su cijene stambenih nekretnina  na Jadranu (+4,4%) i u Gradu Zagrebu za 4,3%.

Izvor:DZS

Tablica 3. Prosječne godišnje stope promjena cijena stambenih nekretnina u zemljama EU od 2009. do 2017.%

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017.

Europska unija (EU28)

-4,4

1,1

0,3

-1,9

-1,1

1,7

2,8

4,3

4,4

Euro zona (EA19)

-2,7

0,7

1,0

-2,2

-2,0

0,2

1,7

3,4

3,9

Belgija

-0,5

3,1

4,0

2,2

1,2

-0,6

1,7

2,6

3,7

Bugarska

-20,4

-10,2

-5,5

-1,9

-2,2

1,4

2,8

7,0

8,7

Češka

-3,9

-1,8

0,1

-1,5

0,0

2,4

4,0

7,2

11,7

Danska

-12,0

2,8

-1,7

-2,7

3,9

3,8

7,0

4,7

4,4

Njemačka

0,9

1,1

3,5

3,5

3,1

3,1

4,7

6,0

4,0

Estonija

-37,2

5,7

8,5

7,3

10,6

13,7

6,9

4,8

5,5

Irska

-19,2

-13,5

-17,1

-13,5

1,2

16,5

11,5

7,5

10,9

Španjolska

-6,6

-1,8

-7,6

-14,8

-9,1

0,3

3,6

4,6

6,2

Francuska

-6,2

4,8

5,8

-0,5

-1,9

-1,6

-1,5

1,0

3,3

Hrvatska

-5,0

-6,3

0,2

-1,6

-3,9

-1,6

-2,9

0,9

3,8

Italija

:

:

0,7

-2,8

-5,8

-4,3

-2,6

-0,8

-0,4

Cipar

-6,6

-5,7

-1,6

-3,1

-4,1

-1,8

-1,4

0,3

2,2

Latvija

-37,3

-11,0

10,4

3,0

6,9

6,0

-3,4

8,5

8,8

Litva

-29,9

-7,4

6,6

-0,2

1,2

6,4

3,7

5,4

8,9

Luksemburg

-1,2

5,4

3,7

4,2

5,0

4,4

5,4

6,0

5,6

Mađarska

-5,2

-2,4

-3,4

-3,7

-2,6

4,2

13,1

13,4

8,5

Malta

-4,3

1,1

-1,4

3,1

-0,4

2,5

5,8

5,6

4,9

Nizozemska

-4,5

-1,7

-2,0

-6,7

-6,0

0,8

3,6

5,3

8,1

Austrija

:

:

6,3

7,3

5,2

3,5

4,9

8,5

5,3

Poljska

:

:

0,1

-3,5

-4,4

1,0

1,5

1,9

3,8

Portugal

-0,9

0,8

-4,9

-7,1

-1,9

4,2

3,1

7,1

9,2

Rumunjska

:

-7,5

-12,3

-5,1

-0,3

-2,1

2,9

6,0

6,1

Slovenija

-9,5

0,1

2,7

-6,9

-5,2

-6,6

0,8

3,3

8,0

Slovačka

-12,7

-4,0

-1,5

-2,7

0,9

1,4

5,4

6,7

5,9

Finska

1,4

6,3

3,2

2,4

1,1

-0,3

0,0

0,6

1,5

Švedska

3,0

8,0

2,5

1,2

5,5

9,4

13,1

8,6

6,4

Ujedinjeno Kraljevstvo

-8,9

5,7

-1,5

0,4

2,6

8,0

6,0

7,0

4,7

Izvor: EUROSTAT

 

Rast gospodarske aktivnosti u razvijenijim zemljama EU, od 2014. pa do 2017. povoljno se odrazio i na rast cijena stambenih nekretnina. Promatrano od 2009. do 2017., samo su četiri zemlje članice EU-28 imale kontinuirani rast cijena stambenih nekretnina (Njemačka, Švedska, Finska i Austrija). Rast cijena stambenih nekretnina na razini EU-a od 2009. do 2017. prosječno godišnje iznosio je 0,8% i u zemljama euro zone 0,5%. U razdoblju od 2009. do 2013. najveći pad cijena stambenih nekretnina imale su: Estonija, Bugarska, Irska, Litva, Rumunjska, Slovačka, Latvija, Mađarska, Španjolska, Cipar, Hrvatska i Nizozemska.

Cijene stambenih nekretnina na razini EU-28 u 2017. bilježe rast za 4,4% u odnosu na 2016., a također i zemlje euro zone imaju rast od 3,9%. Na takav rast cijena stambenih nekretnina, značajan doprinos imali su povoljni gospodarski pokazatelji u većini zemalja članica EU. Najveći godišnji (2017./2016.) rast cijena stambenih nekretnina imaju: Češka (+11,7%), Irska (+10,9%), Portugal (+9,2%) Litva (+8,9%), Latvija (+8,8%), Bugarska (+8,7%), Mađarska (+8,5%), Nizozemska (+8,1%), Slovenija (+8,0%), Švedska (+6,4%), Rumunjska (+6,1%) i Austrija (+5,3%). Istodobno, pad cijena stambenih nekretnina ima samo Italija za 0,4%.

Natrag