U Nar. nov., br. 65 od 7.7.2017. objavljen je Zakon o subvencioniranju stambenih kredita (u nastavku: Zakon), stupa na snagu 14. srpnja 2017.

Ovim se Zakonom u svrhu poticanja demografske obnove društva, urbane regeneracije naselja te smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima uređuje subvencioniranje stambenih kredita koje građani uzimaju od kreditnih institucija za kupnju stana ili kuće odnosno gradnju kuće radi rješavanja svojeg stambenog pitanja.

Subvencioniranje kredita Republike Hrvatske građani mogu zatražiti po javnom pozivu koji objavljuje Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Naputak o načinu rada APN-a ministar će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Natrag