U Nar. nov., br. 117. od 29. studenoga 2017. objavljen je Zakon o prijenosu mirovinskih prava koji stupa na snagu dana 7. prosinca 2017.

Ovim se Zakonom uređuje prijenos mirovinskih prava u sustav mirovinskog osiguranja Europske unije stečenih u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj prije stupanja u službu institucije, tijela, ureda ili agencije Europske unije, kao i prijenos, odnosno prihvat mirovinskih prava stečenih u sustavu mirovinskog osiguranja Europske unije u sustav obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj, nakon prestanka službe u instituciji, tijelu, uredu ili agenciji Europske unije.

Natrag