U Nar. nov., br. 101 od 12. listopada 2017. objavljen je Zakon o međunarodnom privatnom pravu koji stupa na snagu dana 29. siječnja 2019.

Ovim Zakonom se uređuje:

  1. mjerodavno pravo za privatnopravne odnose s međunarodnim obilježjem,
  2. nadležnost sudova i drugih tijela Republike Hrvatske u pravnim stvarima čiji su predmet odnosi iz točke 1.,
  3. priznanje i ovrha stranih sudskih odluka u pravnim stvarima čiji su predmet odnosi iz točke 1.

Ovaj Zakon se primjenjuje na odnose kojima se uređuju pojedina pitanja (prethodno navedena) ovoga Zakona ako nisu uređeni pravno obvezujućim aktima Europske unije, međunarodnim ugovorima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj i drugim zakonima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

Stupanjem ovoga Zakona na snagu prestaje važiti Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (Nar. nov., br. 53/91 i 88/01).

Natrag