U Nar. nov. br. 127 od  20. prosinca 2017. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o radu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_127_2877.html koji stupa na snagu 28. prosinca 2017.

Navedenim izmjenama se u pravni poredak RH prenose Direktive propisane čl. 1. Zakona o izmjenama, mijenja se čl. 151. Zakona o radu koji se odnosi na obvezu dobivanja prethodne suglasnosti radničkog vijeća od strane poslodavca za donošenje određenih odluka te čl. 188. vezano uz odnos poslodavca i sindikalnog povjerenika odnosno uvjete za otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku.

Natrag