U Nar. nov., br. 101 od 12. listopada 2017. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima koji stupa na snagu 20. listopada 2017., osim članaka 2. i 18. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018.

Ovim izmjenama Zakona u bitnome brišu se odredbe o porezu na nekretnine, kao lokalnom porezu jedinica lokalne samouprave, koji je trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2018. godine. Kao posljedica navedenog, proizlazi činjenica da će se s 1. siječnja 2018. godine zadržati sustav poznatih javnih davanja: komunalne naknade, poreza na kuće za odmor i spomeničke rente koja se plaća ako se gospodarska djelatnost obavlja u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

S obzirom da ukidanje poreza na nekretnine ima posljedicu zadržavanja poreza na kuće za odmor, izmjenama Zakona brišu se odredbe kojima je propisan prestanak važenja odredbi o porezu na kuće za odmor s 1. siječnja 2018. godine.

Ovim izmjenama Zakona, donosi se i promjena kod obuhvata poreza na cestovna motorna vozila. Naime porez na cestovna motorna vozila, kao jedan od lokalnih poreza, plaćaju vlasnici osobnih automobila i motocikala, jednom godišnje prilikom registracije odnosno ovjere produženja važenja prometne dozvole, a utvrđuje se ovisno o godini starosti i snazi motora izraženoj u kilovatima (kW). Za osobne automobile se porez na cestovna motorna vozila plaća do deset godina starosti, dok za motocikle nema starosnog ograničenja. Ovakvo zakonsko rješenje preuzeto je iz ranije važećeg Zakona koji je uređivao plaćanje poreza na cestovna motorna vozila, a koje se kao takvo primjenjivalo od 2001. godine. Stoga se radi postizanja jednakog načina oporezivanja svih prijevoznih sredstava (osobnih automobila i motocikala), ovim Zakonom izjednačava kriterij godina starosti za utvrđivanje i naplatu poreza na cestovna motorna vozila te se porez utvrđuje i naplaćuje za sva cestovna motorna vozila do 10 godina starosti.

Natrag