U Nar. nov, br. 59 od 21.6.2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji stupa na snagu 1. srpnja 2017.

Ovim zakonom, od 1.7.2017., povećava se:

› maksimalni iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta zaposlenom i samozaposlenom roditelju sa 2.660,80 kn na 3.991,20 kn za prvih 6 mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj, ili prvih 8 mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja,

› maksimalni iznos naknade plaće zaposlenom i samozaposlenom roditelju koji koristi pravo na roditeljski dopust za blizance, treće i svako sljedeće dijete koji pravo na roditeljski dopust koriste u trajanju od 30 mjeseci u preostalom dijelu od šestog mjeseca, odnosno od osmog mjeseca roditeljskog dopusta sa iznosa od 1.663,00 kn na 2.328,20 kn,

› iznos novčane pomoći tijekom rodiljne i roditeljske brige o novorođenom djetetu majke izvan sustava rada, kao i pravo drugih posvojitelja na iznos od 2.328,20 kn, te

› ostale novčane potpore onih skupina korisnika koje su izravno ili neizravno povezane s rodiljnim i roditeljskim potporama.

Opširnije o povećanju iznosa potpora i drugim novinama koje donosi ovaj Zakon može se pročitati u FIP-u br. 7/16 (str. 123).

Natrag