U Nar. nov. br. 127 od  20. prosinca 2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_127_2876.html koji stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Sukladno navedenim izmjenama, pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj plaćaju, umjesto poreza, upravnu pristojbu na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj na koja se plaća posebni porez na motorna vozila.

Natrag