U Nar. nov., br. 69/17 od 14.7.2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnim potporama koji stupa na snagu 22.7.2017.

Ovim Zakonom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Zakonom se propisuje da davatelji više nisu obvezni analizirati učinkovitost za potpore male vrijednosti; mrežna stranica Ministarstva financija određuje kao sveobuhvatna mrežna stranica na kojoj se objavljuju podaci o pojedinačnim državnim potporama i programima državnih potpora; uređuje se dostava podataka o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti na način da se više ne odvijala jednom godišnje, već kroz primjenu odgovarajućih funkcija registra državnih potpora i potpora male vrijednosti; određuje se odgovornost davatelja državnih potpora i potpora male vrijednosti za istinitost podataka dostavljenih Ministarstvu financija; dopunjuje se sadržaj registra državnih potpora.

Natrag